Banaś, Chodacz, Janus (red.), Laboratorium muzeum.Tożsamość

Dom Spotkań z Historią, Warszawa: 2018

Pełny tekst zbioru dostępny jest pod tym linkiem.

Tom wydany przez Dom Spotkań z Historią omawia zagadnienia tożsamości – jej wytwarzania, negocjowania i transmisji – z jakimi spotyka się współczesne muzealnictwo.

Tom zawiera m.in. angielskojęzyczne teksty w moim przekładzie. To trzy prace autorstwa Leontine Meijer-van Mensch i Petera van Menscha, Barbary Kirshenblatt-Gimblett oraz Eriki Lehrer, a także wywiad z Rosie Stanbury.