SYLWETKA

Jestem tłumaczem literatury pięknej i non-fiction. Tłumaczę z języka angielskiego.

Przekładam zwłaszcza książki z gatunków i dziedzin takich jak reportaż, esej, dzienniki, proza i teksty prasowe.

Bliskie są mi także dizajn, architektura, fotografia, nauki społeczne,  Bliski i Środkowy Wschód, kuchnia wegetariańska, judaica i iranica. Spis moich przekładów.

W latach 2005-2010 pracowałem jako redaktor literatury pięknej w Znaku. Zredagowałem i opracowałem wiele książek dla wydawnictw Znak, Agora i Karakter oraz tekstów dla pisma antropologicznego „Barbarzyńca”. Pracowałem także jako doradca pisarski. Od 2010 pracuję niemal wyłącznie jako tłumacz literatury i freelancer.

W 2015 otrzymałem nagrodę „Literatury na Świecie” w kategorii Nowa Twarz w Przekładzie za tłumaczenie Delirycznego Nowego Jorku Rema Koolhaasa.

W 2017 zostałem laureatem Nagrody im. Jerzego i Hanny Kuryłowiczów za przekład książki popularno-naukowej W rzeczy samej Marka Miodownika.

Opublikowałem także zbiór opowiadań (Miłość morderców, 2009), wywiad-rzekę z Tomkiem Sikorą (Światłoczuły, 2008) oraz kilka opowiadań i artykułów w czasopismach.

Zdjęcie na stronie głównej przedstawia najwspanialszego na świecie psiaczka Florka, który towarzyszy mi przy wykonywaniu wielu przekładów i dba o moje regularne przerwy na ruch.