SYLWETKA

Jestem tłumaczem literatury pięknej i non-fiction. Tłumaczę z języka angielskiego.

Przekładam zwłaszcza książki z gatunków i dziedzin takich jak reportaż, esej, dzienniki, proza i teksty prasowe.

Bliskie są mi także dizajn, architektura, fotografia, nauki społeczne,  Bliski i Środkowy Wschód, kuchnia wegetariańska, judaica i iranica. Spis moich przekładów.

W latach 2005-2010 pracowałem jako redaktor literatury pięknej w Znaku. Redagowałem i opracowywałem liczne książki dla wydawnictw Znak, Agora i Karakter oraz teksty dla pisma antropologicznego „Barbarzyńca”.

Pracowałem także jako doradca pisarski.

W 2015 otrzymałem nagrodę „Literatury na Świecie” w kategorii Nowa Twarz w Przekładzie za tłumaczenie Delirycznego Nowego Jorku R. Koolhaasa.

W 2017 zostałem laureatem Nagrody im. Jerzego i Hanny Kuryłowiczów za przekład książki popularno-naukowej W rzeczy samej M. Miodownika.

Opublikowałem także zbiór opowiadań (Miłość morderców, 2009) oraz kilka opowiadań i artykułów w czasopismach.